Houston Proposal Photography – Chris & Courtney – The Grove, Houston, TX